newfrontbox-goactive

Bedrifter

Børnene, der har deltaget i Go-Active projektet, har ud over et større fysisk aktivitetsniveau opnået:
  • Motivation og ejerskab af aktiviteterne.
  • Engagement og positiv indstilling over for aktiviteterne.
  • Øget interesse for at være fysisk aktiv. F.eks. tilslutning til sportsaktiviteter.
  • Opøvning af sociale færdigheder som samarbejde, hjælpsomhed og øget evne til at vente på, det bliver ens tur.
  • Større selvtillid og selvværd: Større kropsbevidsthed, øgede fysiske færdigheder, bedre i stand til at håndtere konstruktiv kritik.
  • Opbygning af sociale relationer og øget kulturel forståelse. Nye venner på tværs af aldersgrupper og kulturer. Øget respekt for hinanden.
  • Brobygning til familier: Involvering af forældre i aktiviteterne, forældrestøtte.
  • Forbedring af atmosfæren i klasserummet – mere rolig stemming i klasserne og større undervisningsparathed.